Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til 10. september 2023.

 

Informationer:

Forslag der skal behandles på næste generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 15. februar. Men send gerne i god tid forinden.