Forsyninger

VAND:

Området får vand fra Ore Vandværk. Kontaktperson: Arne Petersen, Tlf. 54 44 16 06 Mobil 30 66 46 99.
E-mail: Vandarne@privat.dk  
www.orevand.dk 

El:

SEAS Kundecenteret, Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 29 29.

TV & NET:

TELIA STOFA: Uraniavej 6, 8700 Horsens, Tlf. 88 30 30 30
www.stofa.dk 

Fibia: Hovedgaden 36, 4520 Svinninge, Tlf. 70 29 24 44 www.fibia.dk 

Nyt vedrørende antenner

Lokalplanens tekst om radio- og tv-antenner:

 

12.5. På parcellerne må ikke opsættes udendørs radio- eller fjernsynsantenner. Mindre parabolanten-ner kan tillades opsat efier indhentet tilladelse hos bygningsmyndigheden i hvert enkelt tilfælde. Tilladel-se til placering af parabolantenner over byg-ningsprofil kan ikke forventes meddelt.

 

Bestyrelsen mener, at tiden i nogen grad er løbet fra lokalplanens formulering efter at Boxer på det land-baserede, digitale tv-net nu sender mange af de tv-kanaler, som tidligere kun kunne modtages via kabel-tv eller parabol.

De luftbårne tv-signaler modtages i vores område fra tv-masten i Udby, men da det viser sig at modtagelse via indendørs antenner kan være problematisk i visse dele af Kongsnæs-området, vil bestyrelsen derfor se med milde øjne (læs: acceptere) opsætning af mindre, udendørs tv-antenner, såfremt de anbringes på husgavle, under tagskæg og lignende. Altså under bygnings-profilen.


Er man i tvivl om placeringen af en udendørs antenne og dennes udformning, opfordrer vi til at kontakte bestyrelsen.

 

Vi må dog understrege, at ovenstående ikke annullerer lokal-planens tekst.