Græsslåning

Det grønne område samt stier og brandbælte bliver løbende vedligeholdt. Alle ubebyggede grunde skal være slået til 3 fastlagte terminer, som hvert år udmeldes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Grundejere skal selv slå græsset den første meter udenfor matriklen.

Det henstilles at græsslåning og brug af støjende maskiner ikke foregår mellem kl. 12 og 14 og efter kl. 18.

Såvel tomme- som bebyggede grunde skal fremtræde i god og ryddelig stand.

Alle ubebyggede grunde skal kunne ses slået på 3 af bestyrelsen fastlagte terminer. Grundejere skal ud til sti og grønne områder slå græsset 1 m uden for eget skel. 

Bestyrelsen gennemgår området i forbindelse med de 3 fastlagte terminer for græsslåning. 
 

Beplantning

Der er mulighed for via stisystemet af færdes til fods i hele området.

De smalleste steder er stierne kun 3 meter i bredden, hvorfor det henstilles til grundejerne at sørge for fornøden beskæring af hegn og hæk.

Ligeledes skal der beskæres ud til alle veje og grønne arealer, hvor man også skal være opmærksom på, at frihøjden er stor nok til, at bl.a. renovations bilerne kan passerer.

Bestyrelsen gennemgår området med beskæring for øje samtidig med at græssyn af ubebyggede grunde.

Udstykningen er efterhånden en del år gammel. Det betyder, at der er en del temmelig høje træer. Medlemmerne skal være opmærksomme på, at høje træer skal beskæres, således at de ikke generer naboerne. Det gælder både for sol og udsigt.