Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 2 suppleanter, 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter

Bestyrelsen bliver valgt på generalforsamlingen. 3 er på valg i lige år og 2 i ulige år. Ved specialopgaver supplerer bestyrelsen sig med udvalg. For tiden er der kun et udvalg, nemlig broudvalget.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær, kasserer, bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen er ulønnet. 

Bestyrelsen 2024:
Bestyrelsen har konstitueret sig med følgende:

Formand:         Flemming Krog, Æ10
Næstformand:  Finn Kristiansen, Æ32
Sekretær:         Bent Rosendberg Otzen, G36

Kasserer:         Sarah Olsen, G27
Medlem:           Kim Kas, T23