Have- og grenaffald

Have- og grenaffald kan bortskaffes på genbrugspladsen på Tuemosevej.

Se hjemmeside for Stubbbekøbning genbrugsplads.