Vejene

Der findes 4 stamveje: Æblehegnet, Birkehegnet, Granhegnet og Tjørnehegnet - med stikveje.

Alle veje er grusveje med hastighedsbegrænsning på 20 km/t. Det anbefales dog i tørre perioder at nedsætte hastigheden yderligere, grundet støvgener for de nærmeste grundejere.

Der bliver hvert år udlagt støvbinder, der mindsker generne.

Vejene bliver løbende vedligeholdt og er i god stand.